دیاترمی مایکروویو

دیاترمی مایکروویو (short wave diathermy) یکی دیگر از دستگاههای موجود در پلی کلینیک است .

  • کاربرد دستگاه: ماننددستگاه دیاترمی موج کوتاه برای ایجاد گرمای عمقی است لیکن تواتر آن بالاست. نفوذ آن کمتر از دستگاه دیامتری موج کوتاه است و برای کاهش درد مورد استفاده قرار می گیرد. با قرار دادن الکترود در محل درد بیمار و تا حدامکان با فاصله مناسب از بدن، بیمار گرما را دریافت می کند.
  • در این دستگاه از فرکانس ۲۴۵۰مگاهرتز استفاده می شود. برای تولید سیستم نوسان سازی در میکروویو دیاترمی که دارای فرکانسهای بسیار بالاتر است از سیستم مگنترون که عبارت است از یک لامپ خلا که دارای یک کاتد استوانه ای و یک فیلامان گرم کننده است استفاده می شود.

برخی از وسایلی دیگری که در بخش فیزیوتراپی استفاده می شود عبارتند از:

صندلی کوادریسپس، فپس( feps)، اسلینگ، فنر، قرقره، فریم، شولدرویل، تخت ترکشن، مانکی بار،پله، تردمیل، پارالل بار، C.P.M، دوچرخه ثابت.