دکتر مهران آقامحمدپور ((فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان))

          رزومه ایشان

 

دکتر هادی خداپرست ((فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوانان))

رزومه ایشان

 

دکتر مهوش رضاقلی بیگی ((متخصص روانپزشکی))

رزومه ایشان

 

دکتر نفیسه ملکی ((متخصص طب فیزیکی))

رزومه ایشان

 

دکتر کیافر نیل آوری ((متخصص مغز و اعصاب))

رزومه ایشان

 

دکتر فرهاد یاوری ((متخصص مغز و اعصاب))

رزومه ایشان

 

دکتر شایان زال ((روانشناس))

رزومه ایشان

 

دکتر رمضان حقیقی پور ((متخصص مغز و اعصاب))

رزومه ایشان

 

دکتر سیروس جهانگیری ((متخصص اعصاب و روان ( روانپزشکی ) ))

رزومه ایشان

 

دکتر عاطفه حسینی نسب ((متخصصی مغز و اعصاب))

رزومه ایشان

 

دکتر جلیل فلاح ((متخصص اعصاب و روان ( روانپزشکی ) ))

رزومه ایشان

 

دکتر مریم هادیپور ((متخصصی اعصاب و روان ( روانپزشکی ) ))

رزومه ایشان

 

فاطمه پاکدامن ((کارشناس ارشد روانشناسی))

رزومه ایشان

 

حدیثه علی نوری  ((کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت))

رزومه ایشان

 

شهرزاد نجفی ((کارشناس ارشد روانشناسی بالینی))

 

رزومه ایشان

 

دکتر حمید حیات غیب ((جراح مغز و اعصاب))

دکتر حمید حیات غیب

رزومه ایشان

 

دکتر محمد حسین دانشورپور ((متخصص اعصاب و روان))

متخصص اعصاب و روان

رزومه ایشان

 

طاهره کریمی ((کارشناس شنوایی سنجی))

رزومه ایشان

 

فاطمه کوچمشکی ((کارشناس کاردرمانی))

     رزومه ایشان