چه اقداماتی را برای کاهش استرس میتوان انجام داد؟

استرس و عکس العمل های برابر آن

استرس و عکس العمل های برابر آن

 چه عکس العملهایی را افراد در برابر استرس از خود بروز می دهند؟

– احساس اضطراب، نگرانی و دلتنگی

– افزایش فشار خون، سردرد تنشی، ناراحتی معده

– بروز رفتارهای نا سالم مثل سیگار کشیدن، خوردن بیش از حد الکل

– افزایش تنش با مردم یا کاهش رضایت در روابط بین فردی

– مشکل در جهت دهی به عملکرد

چه اقداماتی را برای کاهش استرس می توان انجام داد ؟

– بطور منظم ورزش کنید.

– سیگار نکشید.

– ارزش های خود را شناخته وبا آن زندگی کنید.

– خودتان را باورکنید واعتماد به نفس داشته باشید.

– اهداف تحقق بخش را برنامه ریزی کنید.

ریلاکسیشن از طریق تکنیک تنفس 

نقطه ای را درست زیر ناف خود تصور کنید، شکم خود را با هوا پرکنید . اجازه دهید که هوا وارد شکمتان شود، سپس مانند خروج هوا از یک بالن اجازه دهید هوا بیرون بیاید. با هربازدم آهسته وطولانی شما حس آرامش بیشتری خواهید داشت.

دکتر مهران آقامحمدپور کلینیک مغز و اعصاب مهر کودکان در تهران