آسیب های شبکه  بازویی ( براکیال )

شبکه بازویی مجموعه ای از رشته های عصبی است که پیام عصبی را از نخاع به شانه، بازو و دست منتقل می کند. آسیب به این رشته های عصبی باعث صدمه دیدن شبکه بازویی می شود.

شبکه بازویی

علائم ممکن است شامل لنگش و فلج بازو، فقدان کنترل عضلانی در بازو، دست و یا مچ، و یا کاهش حس در بازو و یا دست باشد. آسیب این شبکه می تواند بر اثر ضربه، تومورها، یا التهاب ایجاد شود. این سندروم می تواند با درد شدید شانه یا بازو و متعاقب آن ضعف و خواب رفتگی شانه و بازو شروع شود. در شیرخواران آسیب های شبکه بازویی ممکن است حین بدنیا آمدن در صورتی که شانه نوزاد در کانال زایمانی تحت کشش قرار گیرد، ایجاد شود.

درمان آسیب های شبکه بازویی چیست؟

بعضی از آسیب های شبکه بازویی ممکن است بدون درمان بهبود یابند. بسیاری از کودکانی که حین تولد آسیب می بینند تا سن سه یا چهارماهگی بهبود می یابند یا علائم آنها کمتر می شود. درمان آسیب های شبکه براکیال شامل فیزیوتراپی و جراحی است.

پیش آگهی آسیب شبکه بازویی چگونه است؟

محل و نوع آسیب شبکه براکیال پیش آگهی را تعیین می کند. در مورد آسیب هایی که همراه با پارگی و یا جدا شدن رشته های عصبی می باشد امکان بهبود وجود ندارد مگر اینکه در زمان مناسب جراحی صورت گیرد. امکان بهبودی در مورد نوروما و آسیب های خفیف تر متفاوت است. عملکرد بیشتر افراد با آسیب خفیفتر به طور کامل قابل برگشت است.

دکتر مهران آقامحمدپور کلینیک مغز و اعصاب مهر کودکان در تهران