تمپانومتری

تمپانومتری

تمپانومتری آزمایش شنوایی نیست ؛ تمپانومتری برای این استفاده می شود که مشخص کنیم قسمتهای متحرکت گوش میانی کارکرد مناسبی دارند یا خیر . یک گوشی کوچک به آرامی در مجرای گوش قرار داده می شود. یک پمپ کوچک میزان فشار هوای مجرای گوش را تغییر می دهد. با تغییر در فشار ، پرده گوش باید به راحتی به سمت داخل و خارج حرکت کند. دستگاه تمپانومتر، این حرکت را با ثبت اصواتی که از پرده گوش منعکس می شوند نشان می دهند. اگر پرده گوش آزادانه حرکت نکند ، احتمالاً درون گوش میانی ، مایع جمع شده است و یا مشکل دیگری در آن وجود دارد . تجمع مایع در گوش میانی معمولاً نشانه وجود اوتیت میانی ترشحی ( گوش چسبنده ) است . اوتیت میانی ترشحی می تواند سبب ایجاد کم شنوایی انتقالی موقتی شود.

در گوش طبیعی در حالت عادی فشار هوا برابر با فشار اتمسفر است. در نتیجه فشار مثبت مجرای گوش خارجی سبب می‌شود پرده تمپان به سمت داخل حرکت کند. زمانی که فشار هوای مجرای خارجی کمتر از فشار اتمسفر باشد، پرده تمپان به سمت خارج حرکت می‌کند. در حالت اول پرده گوش پذیرای صوت نبوده و در حالت دوم نیز نسبت به صوت مقاومت نشان می‌دهد. تنها زمانی پرده گوش بهترین پذیرش صوت را دارد که فشار مجرای گوش برابر با فشار اتمسفر باشد.

تمپانومتری آزمونی بسیار حساس است و مدت‌ها پیش از آن که علائم کم‌شنوایی در فرد ظاهر شود تا فرد ناراحتی در گوش ابراز کند، وضعیت ناهنجار گوش میانی را (در صورت وجود) به ما نشان می‌دهد. از این‌رو گاه در معاینه اتوسکوپیک هیچگونه علامتی در پرده تمپان دیده نمی‌شود حال آن که تمپانوگرام حاکی از وجود ناهنجاری در محفظه گوش میانی است.

برای انجام تمپانومتری میتوانید با ما همراه شوید

 

 

کلینیک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مهر