ویدئونیستاگموگرافی

ویدئونیستاگموگرافی

ویدئونیستاگموگرافی، آزمایشی تخصّصی برای بررسی سیستم تعادلی و تشخیص  علت سرگیجه یا گیجی بیماران است.این آزمایش، با استفاده از عینکی ویژه (مجهز به دوربین مادون قرمز) که روی چشمان بیمار قرار می گیرد، انجام می شود. این آزمایش به بررسی نیستاگموس های فیزیولوژیک و پاتولوژیک می پردازد و امکان ارائه ی فیلم حرکات چشم را فراهم می کند.

این آزمایش را میتوان برای افراد بالای ۵  سال انجام داد .

آزمایش انتخابی و مؤثر برای بررسی علت سرگیجه و گیجی می باشد .
در بخش شنوایی شناسی پلی کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان مهر با وجود به روزترین امکانات جهت ارزیابی سرگیجه میتوان کمک قابل توجهی جهت شناسایی علت بروز سرگیجه و اقدامات توانبخشی در جهت رفع این مشکل انجام داد.

این آزمایش نیاز به دقت و تجربه بالایی دارد تا بتوان درست نتیجه گیری کرد.

 

 

کلینیک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مهر