روانشناسی پدر و پسر

بهترین پدر برای پسرخود باشید

چگونه بهترین پدر برای پسرخود باشید

تمام پدران فرزندان خودرادوست دارند و میخواهند بهترین پدر برای آنها باشند. درمورد نکات مورد توجه پدران درارتباط با دختران شان زیاد صحبت شده ودرضمن دختران خودشان به نوعی خودرابه پدرنزدیک میکنند اما فرزندان پسر به دلیل خصوصیات خاص خود از پدر الگو برداری می کنند ولی منتظر نزدیک شدن پدربه خود هستند.

باید به این نکته توجه داشته باشید که چنانچه فقط فرزندانتان را دوست بدارید وبه فکر او باشید اما ندانید چگونه بااوارتباط برقرار کنید متاسفانه پدرخوبی برایش نخواهید بود.

دراین بخش به چند گروه از پدران اشاره می کنیم و امیدواریم شما جزو هیچ یک از آنها نباشید تا بتوانید ارتباطی به مراتب نزدیک تر وصمیمی تر با فرزند پسر خود داشته باشید.

البته ناامید نشوید با رعایت برخی از نکات کوچک می توانید بسیار بهتر وموثرتر از آنچه تاکنون بوده ایدباشید.درضمن لازم نیست یک شبه خودراتغییر دهید بلکه رعایت این موارد درارتباطات و تعاملات شما با فرزندانتان به تدریج موجب استحکام رابطه خواهد شد.

ایده آل گرانباشید

یک دفترچه بردارید وهربار که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فرزندانتان امرونهی یاازاوانتقاد میکنید دراین دفترچه یادداشت نمایید. درپایان هفته خودتان قضاوت کنید که چه برسر فرزندتان آورده اید.

با کلینیک روانشناسی کودکان همراه باشید

برخی از پدرها می خواهند تمام رفتارها و گفتارهای فرزندشان را کنترل نمایند درصورتی که این کار فقط به اعماد به نفس او ضربه میزند.اگرشما اینگونه هستید حداقل سعی کنید روزی یک بار از انتقادها و امرونهی هایتان را کم کنید وتاپایان هفته به نتیجه قابل قبول تری برسید.

نکته دیگر اینکه به منظور تحسین وتشویق فرزندتان منتظر بهترین ها نباشید. بسته به سنش درهر کاری که سعی میکند به خوبی انجام دهد اوراتشویق نمایید چه این کار ساختمان سازی با الگو باشد وچه انجام تکالیف دبستان ویا حتی نحوه خوب غذا خوردن.حتی وقتی میشنوید که در مدرسه یا جایی خارج از منزل رفتار خوبی داشته یا کار خوبی انجام داده تشویق و حمایت خودرا از او نشان دهید تا احساس صمیمیت بیشتری میان خودواو ایجاد کنید.مطمعن باشید که تشویق مادر ویا معلم و هیچ کس دیگری جایگزین تشویق ولبخندی که شما به او میزنید نخواهید شد.

مثل بمب ساعتی نباشید

درنظر بگیریداگررفتاروگفتارشما دریک روزکامل ضبط شود چه خواهد شد .برخی از پدران مانند بمب ساعتی هستند.

آنهادرروز چندین بار منفجر می شوندویاحتی درآغاز ملایم بوده وپس از چندین ساعت بتدریج عصبانی و عصبانی تر شده ونهایتا منفجر می شوند.اگر شما نیز این گونه هستید جلوی آیینه بروید وچهره و حالت صداوحتی لحن خود را جلوی آیینه تکرار کنید .خواهید دید که نه تنها فرزندانتان بلکه هیچ کس دیگری تمایل به تحمل شما درچنین لحظاتی ندارد. پس لطفا کمی تجدید نظر کنید.

کلینیک روانشناسی کودکان

البته برای بهبود این مورد شیوه ای ساده وجوددارد وآن هم اینکه از کلمات ورفتارهای جایگزین برای خود استفاده نمایید.بدین ترتیب که کلمات یا رفتارهایی را از قبل به صورت قراردادی برای خود تعیین نمایید تا درصورت بروزعصبانیت وانفجار آنها را استفاده نمایید.این کار میتواند از گفتن یک جمله ساده تا چنددقیقه استراحت ودرازکشیدن ویاهرچیزدیگری باشد.

بی احساس نباشید

به موارد زیر توجه نماییدوببینید که از نظراحساسی چه نوع رابطه ای باپسرتان دارید:

او را د رآغوش می گیرید

میگزارید وقتی عصبانی هستید هررفتاری ازشماسربزند.

باهم می خندید واوقات خوشی را میگزرانید.

وقتی چیزی موجب ناراحتی شما شده با استفاده از کلمات وحالت چهره با اوارتباط برقرار میکنید.

وقتی عصبانی هستید به طریقی متعادل عصبانیت خود ر انشان می دهید نه به حالت تهاجمی ودشمنی و مخالفت باهرچیزی که او می گوید.

وقتی فردی از دوستان وآشنایان تان از دنیا می رود می گزارید که پسرتان نیز از احساس شما با خبر شود یا اینکه می خواهید تنها باشید و احساس تان را مخفی نگه دارید.

وقتی در مورد وقایع و مسایل مختلف نظری دارد از او می خواهید که احساسات و عواطفش را بیان کند و یاد ایما به او می گویید که اشتباه می کند و نباید اینگونه فکر کند.

به موارد بالا فکر کنید وسعی کنید موارددرست را ازنادرست تشخیص دهید.

شاید برایتان راحت نباشد که به طرق گوناگون ابراز احساسات نماییدویا حتی اورادرآغوش گرفته وببوسید اما بدانید هرچه رفتارهایتان ساده تر وباز تر باشد ورفتاری دوستانه تر داشته باشید واکنشی به مراتب بهتر ازجانب پسرتان دریافت خواهید کرد .بگزارید او بداند چقدر دوستش دارید و چه قدر موفقیت و خوشحالی اش برایتان مهم است.حتی به او بگویید که چه قدر از نحوه ضربه زدنش به توپ لذت میبرید.

پدرغایب نباشید

برخی از پدران درشبانه روز بیشتراز چند دقیقه درکنار فرزندشان نیستند ودرمواردی شدیدترممکن است چندروز ویا چند هفته به اقتضای فعالیت هایشان درخانه نباشند.

این موضوع تاثیرمنفی برفرزندان به ویژه پسران دارد زیرا آنها نیاز به الگوی خود دارند.

اگر شما نیزمشغله زیادی دارید سعی کنید ازهر فرصتی برای بودن با فرزندان استفاده نمایید.

در شرایطی حتی می توانید از محل کار با فرزندتان تماس بگیرید ونتیجه امتحان یابازی فوتبالش را درتیم مدرسه از او بپرسید تا او بداند با وجود غیبت از خانه توجهی به مسایل مربوط به او دارید. در غیر اینصورت ممکن است فرزندتان به خصوص درسنین کودکی با انجام کارهایی که می داند دوست ندارید مانند فریاد زدن یا حتی رفتارهای ناخوشایند توجهی راکه نیاز دارد از شما طلب کند. درچنین مواردی پیام رفتاراواین است (من به بودن باشما وارتباط با شما نیاز دارم.لطفا به من فرصت بدهید.)پس سعی کنید او را با راندن ازخودناامید نکنید وخستگی وبی حوصلگی خودرا بهانه نکنید زیرا تاثیر این کاربه مراتب بدتراست تا اینکه چند دقیقه با او همراه شوید وسپس به نوعی بازی یا صحبت را کوتاه نمایید.

این مقاله در بهترین کلینیک روانشناسی کودکان نوشته شده

 

 

کلینیک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مهر