تجسم خلاق چیست

تجسم خلاق

تجسم خلاق،روشی مهم برای رسیدن به آرامش

 سالهاست که من به معرفی شیوه هایی و تکنیک هایی می پردازم که با انجام آنها می توان اثر استرس ها و تنش های ناشی از روزگار تکنولوژی و زندگی ماشینی را کاهش داد.این تکنیک ها اشخاص را یاری می دهند تا بتوانند به آرامش واقعی برسند.هنگامی که انسان بتواند آرامش را تجربه کند،می تواند به بصیرت و آگاهیی های برتر بیاندیشد و به سوی خوشبختی و سعادت گام بردارد.چندی پیش،در مبحث تفکر مثبت نوشتم:به برخی از واژه ها و جمله های زیر دقت بفربمایید:چه روز بدی!ما شانس نداریم!الهی بمیرم!نمیری الهی!ای بدنیستم!هستم! چقدر قیافت خسته است!سایت از سر بچه ها کم نشه!دستت درد نکنه!چرا سرحال نیستی!خدا بد نده!ای وای چرا رنگت پریده!و عمرت مثل گل نباشه ! تردیدی نیست که این جمله ها الفاظی منفی به شمار می آیندکه ریشه در تفکر منفی دارند و متاسفانه هر روز در محاوره شنیده شده و در نتیجه بار منفی ایجاد می کنند.

وقتی شخص در پاسخ احوال پرسی با ناله و اندوه می گوید:ای هستیم! هم خود را ضعیف و ناتوان حس می کنید و هم به سوی مخاطبتان اترزی منفی ارسال می نماید.درحالی که اگر فرد بگوید خیلی خوبم،خدارو شکر ،هم نتیجه مثبتی برای خودش دارد و هکم مخاغطب خود را خوشحال می سازد.انسان به جای اینکه بگوید نمیری الهی!که بار منفی دارد،می تواند بگوید زنده و پاینده باشی.بدون تردید تفکر مثبت،از نفوذ فشارها و ایجاد تنیدگی ها می کاهد و با این نگرش فرد می تواند با آرامش زندگی کند.در مقابل شخصی که تفکر منفی دارد،با نگاه منفی خود،حتی بیش از اثر واقعی استرس،به غمگینی و اضطراب و افسردگی خود می افزاید.در ذهن و نگاه منفی،خوش بینی و اراده و تمرکز و اعتماد به نفس کاهش می یابد.درحالی که با تفکر مثبت ظرفیت و توانایی فرد برای مقابله با فشارهای روانی افزایش یافته و با افزایش نیروی سازگاری از پیامدهای تنیدگی کاسته می شود.با ریشه گرفتن تمرکز مثبت در فرد،درجه اعتماد به نفس او افزایش می یابد و شخص می تواند با خونسردی و آرامش واقعیت های منفی خود را نیز بپذیرد و برای مشکلات زندگی چاره جوبی نماید و به اصلاح حالت های ناپسند و منفی خود بپردازد.شاید این عبارت صادق باشد که انسان همان است که فکر می کند.

رابطه ی تجسم خلاق آرامش

تجسم خلاق

آموزش تجسم خلاق

انسان با تجسم خلاق می تواند از نیروی تخیل و خلاقیت خود برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خویش استفاده کند و به جای متاثر شدن از تنیدگی به سوی آرامش گام بردارد.تجسم خلاق وسیله با ارزش و نیرومندی است که با تمرین مستمر آن می توان در زندگی عصر ماشینی تحول ایجاد نمود و آرمان ها و رویاهای خود را محقق کرد.البته در تجسم خلاق بهتر است که فرد اندیشه اصیل را برگزیند.اندیشه اصیل،راهنما و راهر است و انسان را به سوی آرامش واقعی هدایت می کند.انسان در این مسیر،حاکم و سازنده اندیشه می شود و گرفتار اندیشه نمی شود و می تواند بگوید:چه جرات دارد اندیشه که گرد شهر من گردد.اگر ذهن ادمی گرفتار اندیشه های چه کنم ،چه نکنم گردد،فرد به منفی نگری و صعف و حقارت گرفتار می شود.بیش از این در گذشته اشاره کردم که بسیاری از مردم مکی دانند که نباید به پیروی از هوای نفس،اندیشه اصیل را رها کنند و در دام خطاهای ناشی از وسوسه نفس بیافتند،متاسفانه بسیاری از به دلایلی همواره به اندیشه ای انحرافی کشیده شده و با خودپیندی و غرور و خود بزرگ بینی و ریاکاری،به بدکنشی می پردازند.با گاهی گذرا به حوادثی که هر روز در شهرها رخ می دهد،می توان به رفتار های نابهنجار و اعمالی آگاهی یافت که در نتیجه عدم بلوغ شخصیت آدمی انجام می گردند.اگر فردی با دقت به خبرب که در یکی از روزنامه های این هفته منتشر شده بود توجه کرده باشد در می یابد که آدمی ممکن است تا جه حد از اندیشه اصیل انسانی فاصله بگیرد و با اگیزه های انحرافی به ماجراجویی هایی بپردازد که هرگزاو را به آرامش نمی رسانند

در این خبر آمده بود زنی پس از تماس با پلیس اظهار اشت همسرش را با چاقو گشته و اینک کنار جسد مقتئل نشسته است.زن جوان که کودک ۳ ساله ای نیز دارد،در دادگاه تعریف کرد که مدتی بود که همسرم اینترنت گوشی خود را فعال کرده بود و تمامی زندگی اش اینترنت و گوشی شده بود.بلاخره من به او مشکوک شدم و در شب حادثه خواستم گوشی او را کترل کنم.او متوجه شد و بر سر این موضوع با یکدیگر به ستیز و درگیری پرداختیم و او مرا کتک زد.من نیز چاقویی از آشپزخانه برداشستم و درحالی که او پشت به من بود چاقو به او اصابت کرد و او گشته شد.

بدون اینکه لازم باشد چگونگی موضوع و جنبه های حقوقی و جزایی این حادثه مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد،با همین شکلی که گزارش شه است و رویدادهای شابهی از آن نیز در جامعه دیده می شود،می توان به این نتیجه رسید که عدم رشد و تکامل و بلوغ شخصیت دمی سبب می شود تا فرد دست یه اعمالی بزند که در چهارچوب رفتار سالم و بهنجار آدمی قار نمی گیرد.من نمی داغنم  پیش از این کسی به این زن جوان و همسرش گفته ود که انسان می توان همواره به منبع روحانی درون خود متکی باشد و آیا کسی به انها آموزش داه بود که بتوانند میان خودشان و ضمیر خردمندشان ارتباط ذرستی برقرار نمایند و دریابن که می توان با شکیبایی و خردمندی جریان رودخانه زندگی را منظم کرد.اگر در کودکی به آنها آموزش می داند شاید چنین مصیبتی برای چندین انسان بی گناه  با گناه پیش نمی آمد.

تجسم خلاق

ذهن نیرومند انسان می تواند تصاویری مثبت،سازنده و به دور از استرس و اضطراب را خلق کرده و برای رسیدن به آرامش از این تکنیک استفاده نمایند.تجسم موجب ایجاد عقاید و نگرش های ذهنی درست می شود و فرد را یاری می دهد تا بتواند کارهای لازم بری رسیدن به اهداف مورد نظر را انجام هد.به عبارت دیگر تجسم خلاق سبب ایجاد تصاویر و اندیشه ها و نگرش های ذهنی درستی می شود که فرد را برای رسیدن به هدف های خود آماه ساخته و او را از تنگنای فکری نجات می ده.تجسم موقیت به انسان اعتماد به نفس و انرژی می دهد و در نتیجه فرد را برای تلاش بیشتر و نتیجه مطلوب مجهز می نمای.اگر فرد یاموزد که با تمرکز و حضور ذهن به امری بیاندیشد می تواند به نتایج چشمگیری نائل گردد.حتی تمرکز روی یک شاخه گل یا یک تابلو و یا یک شمع نیز فکر آدمی را پرورش می دهد و اندیشه او را اثیر جزئیات و محدودیت ها نمی کند.

روزی یک شاخه گل رز قرمز بسیار زیبا و شاداب را به شخصی دادم که در مقطعی از زندگی موفقیتی کسب کحرده بود.او گل را گرفت به زیر بینی خود برد و بدون آنکه بوی آن را دیابد آن را روی میز گذاشت و اندکی بعد پوشه ای روی ان نهاد!به او گفتم اگر می توانستید روی این شاخه گل تمرکز کنید و شادابی آن را حس کنید و از بوی آن لذت ببرید و آن را در گلدانی یا لیوانی از آب قرار دهید این چنین آشفته و سراسیمه نبودید.البته تجسم خلاق،بیش از این ها به انسان کمک می کند .با تجسم خلاق انسان می تواند انرژی کیهانی را بگیرد و با سرزندگی و شادابی و نشاط،آرامش را تجربه کند و بتواند با تمام جهان هماهنگ گردد.تجسم خلاق تکنیک نیرومندی است که به کمک آن می توان با قدرت تخیل و تصور ،تغییرات مثبت و سازنه ای در زندگیس ایجاد کرد که بتواند به آرمان های انسان تحقق بخشد و آرامش و سعادت را در پی داشته باشد.انسان در تجسم هایت شه که پس از مراقبه هدایت شده صورت می گیرد،می تواند با استفاده از ذهن خود از اضطراب و استرس بکاهد و به آرامش واقعی برسد و برای رسیدن به اهداف انسانی موفق تر باشد.در حقیقت انسان روی هر موضوعی که اندیشه و  تمرکز کند،تبدیل به آن می شود،انسان می تواند با اندیشه و تمرکز چگاد باشد،دریا باشد،کوه باشد،آبشار باشد،گل سرخ باش نیرومند باشد و با استفاده از نیروی خلاقیت اندیشه ها بهترین نتیجه را عاید خود سازداگر انسان بیاموزد که به درستی از تکنیک تجسم خلاق استفاده کند می تواند در شرایط مناسبی قرار گیرد که به رویا های خود جامه عمل بپوشاند و به ارامش و خوشبختی دست یابد تردیدی نیست که نباید توهم با تجسم خلاق اشتاه کرد.توهم و خیال ممکن است نتیجه ذهن های بیمار نیز باشد که نتیجه اش سرگردانی و ورانی است.درحالی که با تجسم خلاق می توان تغییر ایجاد کرد متحول شد و ضمیر ناخودآگاه را برای رسیدن به هدف های مورد نظر آماده نمود.

تجسم خلاق،روشی مهم برای رسیدن به آرامش

تجسم خلاق چیست

البته در تجسم خلاق نیز انسان از نیروی تخیل خود برای ایجاد تغییرات استفاده می کند.اما در این کار تغییرات مثبت زندگی مورد نظر است که می تواند با متحول  کردن زندگی آرامش را در پی داشته باشد و به رویاهای فرد تحقق بقخشد.در تجسم خلاق فرد پس از انجام مراقبه با رهاسازی ذهن و آزاد کردن آن ذهنی آرام و خلاق را تعجربه می کند و به تعادل می رسد.انسان می تواند با تجسم خلاقاحساسات انسانی خود را در مسیر درست هدایت کند.تجسم خلاق روی سیستم اعصاب و دستگاه ایمنی انسان نیز اثر می گذارد.تجسم با اثر بر شبکه های عصبی و دستگاه ایمنی و ذهن ناخود اگاه می تواند به عنوان وسیله ای برای کاهش اختلالات خودایمنی نیز مفید واقع شود و از شدت دردها بکاهد.اگرچه انسان می تواند در هر ساعن از شبانه روز به تجسم بپردازد.

اما همانطور که پیش از این در مورد روش های مراقبه ومدیتیشن نوشته ام،بتر است روزی دوبار،یکی در بامداد پس از بیدار شدن و دیگری در شامگاه پیش از خوابیدن به تجسم بپردازد.پرداختن به تجسم هدایت شده در این زمان ها با نتایج مثبت تری همرای می باشد.باید توجه داشت که تجسم درست برخی از اعمال و رفتارها و موفقیت ها سبب می شود تا زمانی که از آن اعمال واقعا تحقق پیدا می کنند،فرد با آنها آشنایی داشته باشد.تجسم خلق یک حالت خود آگاهی است که موجب می گردد انسان با درک درست به تحول و ساختن خودش بپردازد و باور داشته باشد که خود می تواند ازعهده کار برآید و به هدف خویش برسد.بناراین در تجسم خلاق باید به خود و هدفی گه مورد نظر است اعتقا و اعتماد وجود داشته باشد.در این راه رها کردن خود از امتیاز ویژه ای برخوردار می باشد که باید همواره مد نظر باشد.داستان زیر درک رها کردن خود را آسان می سازد:

روزی کنفوسیوس(حکیم و فرزانه چینی) آبشار لولیانگ را تماشا می گرد آبشار از ارتفاع دویست قدمی سقوط می کرد و جریان تند و کف حاصل آز آن که تا فرسنگ ها دور تر می رسید،به هیچ جانور فلس دای اجازه ورود با آب را نمی داد.در چنین حالی کنفوسیوس مرد پیری  را دید که بدون پروا وارد آب شدکنفوسیوس گمان کرد مرد پیر به بیماری علاج ناپذیری مبتلاست و می خواهد به زندگی خود پایان دهد.از این رو به یکی از شاگردانش دستور داد از کناره رود بدود و سعی کند تا او را نجات دهد.اما مرد پیر حدود صد قدم پایین تر از جریان تند آب بیرون آمد و در کناره رود به راه افتاد.کنفوسیوس خود را به پیرمرد رساند  گفت:ای مرد آزاده من ابتدا فکر می کردم شما روح هستید ولی حالا می بینم شما نیز انسان هستید.ازشما می خواهم به من بگویید راهی هست تا انسان بتواند با آب چنین کند؟پیرمرد گفت:نه!من راهی را نمی شناسم فقط با پیچ آب فرو می روم و با تاب آن بیرون می آیم.من خود را با اب سازش می دهم نه آب را با خود .

مباحث مرتبط

روانشناس کودک ، بهترین روانشناس کودک ، تجسم خلاق ، آموزش تجسم خلاق ، بهترین کلینیک مغز و اعصاب مرکز تهران ، کلینیک مغز و اعصاب ، کلینیک مغز و اعصاب رسالت

 

 

کلینیک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مهر