روانپزشک کودک

روان درمانی کودک

هدف کلی روان درمانی

متاسفانه در بسیاری از خانواده ها فردی دچار اعتیاد به مواد مخدر میشود حال این اعتیاد میتواند اعتیاد به سیگار باشد و یا بسیار شدید تر و اعتیادی خانمان سوز باشد .هدف کلی ما در این مقاله روان درمانی این افراد است و ما باید دچار درک ضرورت و اهمیت کاربرد روان درمانی و آموزش تکنیک های مور نیاز در درمان وابسته به مواد افیونی شویم .با مطالعه این مقاله توانایی را بدست میاوردید که با انواع تکنیک های رفتاری مورد استفاده در بیماران وابسته به مواد افیونی آشنا شوید ، آموزش رفتار خود کنترلی را توصیف نمایند ، تمرینات تن آرامیدگی را بر روی بیماران خود اجرا نمایند ، طرحی برای حساسیت زدایی تدریج برای بیمار تهیه و اجرا نمایند ، قرار داد مشروط را توضیح و خانواده بیمار را برای اجرای عملی آن آماده نماید. بیزاری درمانی پنهان را شرح دهند ، الگو سازی را برای بیمار به صورت زنده اجرا نمایند ، مزیای گروه درمانی و شرکت در گروه های خودیاری را شرح دهند.

هر بیمار وابسته به مواد را باید در درجه اول به عنوان یک (مورد مشاوره) نگریست. در رون رشد شخصیت ، لذت طلبی بیمارگونه ؛ ضعف انگیزه ی درمان، سبک زندگی ناسالم و عوامل پیچیده ی روانشناختی و بیولوژیک درمان وابستگی مواد را بسیار دشوار میسازد. اگر شرایط اجتاعی ، فقر بیکاری و عجین شدن وابستگی با با یک فضای خاص را به مجموعه فوق اضافه کنیم در می یابیم که چرا ما از هر ۱۰ بیمار موفق به نجات یک نفر هم نمیشویم؟ برای موفقیت تلاشی بیشتر و راهکارهای علمی تر مورد نیاز است. به نظر میرسد بیشترین کاستی های ما استفاده از روش های روان درمانی و آموزش بیماران درمهارت هایی است که بتوانند با بهره گیری از آنها در مقابل وسوسه رفتارجویانه مقاومت کنند.

وقتی فردی با مشکل اعتاید دست و پنجه نرم میکند واقعیت این است که تغییر شخصیت بیمار کاری دشوار و طولانی است و تمامی خانواده به خصوص کودکان در معرض آسیب قرار میگیرند در این مواقع حتما باید به روانپزشک کودک در بهترین کلینیک روانشناسی کودکان مراجعه کنید تا با روان درمانی کودک و خانواده بتوانید این بحران روحی را به خوبی طی کنید.بنابراین بجای سالها انتظار برای ببار نشستن روان درمانی های عمیق و بینش گرا برپایه اکنون و اینجا حرکت میکنیم. آنچه دنیا در این زمینه تجربه کرده و نتیجه گرفته است استفاده از تکیک های رفتاری است. به او یاد دهیم که چگونه اضطراب خو را فرو نشاند، چگونه در لحظه های وسوسه دنبال ماده نرود ، از ماده بیزار شود و … .تکنیک های مورد استفاده در این فصل برای زدودن رفتار های نامطلوب طراحی شده اند. مشاور باید با بهره گیری از مصاحبه و ارزیابی اولیه تکنیک های خاص ضروری برای هر بیمار را انتخاب نماید. باید توجه داشته باشید که تمام مدجویان ویژه هستن یعنی اینکه هر کدام ویژگی ها و مشکلات خاص خود رادارند و باید به صورت انفرادی و با کمک خودشان یک برنامه درمانی خاص برایشان طراحی و اجرا شود.انواع روش های رفتار درمانی که برای این بیماران کمک کننده اند عبارتند از : آموزش رفتار خود کنترلی ، آموزش آرام سازی ، الگوسازی ، قرارداد مشروط ، حساسیت زایی تدریجی ، بیزاری درمان پنهان ، آموزش مهارت ای اجتماعی. همه بیماران به استفاده از همه این تکنیک ها نیاز ندارند. هم چنان که برای همه بیماران پیوستن به گروه افیونی بی نام توصیه نمیشود. مشاور باید براساس نیاز های بیمار در برنامه درمانی خود مشخص کند که مدد جو نیازمند کدام تکنیک هاست .

روان درمانی کودک

روانپزشک کودک

تمرینات تن آرامیدگی برای روان درمانی

اضطراب ، احساس منتشر و ناخوشایند و مبهم دلواپسی و تشویق است که با بعضی از علایم جسمی مانند خالی شدن سرل، تپش قلب ، نا آرامی احساس تنگی نفس در قفسه سینه همراه میشود. گاهی اما نه همیشه اضطراب سبب روی آوردن بیمار خود درمانی به آرامبخش ها و مواد مخدر میشود. آموزش تن آرامیدگی تکنیکی است که به کمک آن فرد میتواند فقط با انجام تمرینات ساده و بدون بهره گیری از دارو آرامش یابد. تمرینات تن آرامیدگی گاه به تنهایی درمان بخش مشکلات بیماران است و گاه مرحله ی مقدماتی ازیک برنامه دیگر است. مثلا در تمرینات حساسیت زادایی تدریجی قاطعیت هیپنوز بیمار ابتدا تمرینات تن آرامیدگی را انجام می دهد آنگاه به مرحله دوم میرسد.بنابراین کاربرد تمرینات تن آرامیدگی در اصل برای کاهش اضطراب است.

نکته همه که باید بدان توجه شود این است که چرا اضطراب پدید می آید؟

غالبا اجزای اجتماعی هیجانی و شناختی پدید آورنده ی اضطراب هستند. توجه و شناخت وضعیت هایی که به وجود آورنده اضطراب هستند و رفع آنها در کنار تمرینات تن آرامیدگی ضروری است. این وضعیت ها می توانند فقدان رفتار قاطعانه ترس از طرد و اعتماد به نفس پایین باشد.این نکته از نظر علمی ثابت شده است که اضطراب همیشه باتنش عضلانی همراه است. شما به هنگام عصبانیت شدید تمام بدنتان میلرزد و عضلات نقبض می شود. افرادی که تنش دارند غالبااز سردرد و درد ناحیه پس گردن شاکی هستند که از انقباض عضلانی این ناحیه سرچشمه میگیرد و به سردرد تنشی موسوم است. این نکته نیز از نظر علمی ثابت شده است که شل شدن عضلات و حالت آرامش عضلانی یا به بیان دیگر تن آرامی آرامش روانی را به همراه می آورد.

 

 

کلینیک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مهر