درمان لکنت زبان کودکان

لکنت زبان کودکان

گاهی اوقات والدین متوجه میشوند که کودکشان با لکنت زبان صحبت میکند ولی تمامی والدین آرزو دارند تا کودک آنها با شیوایی و راحتی سخن بگوید. اما ممکن است والدین به تنهایی نتوانند درمان لکنت زبان کودکان را به عهده بگیرند و در این گونه شرایط باید از بهترین روانپزشک کودک در بهترین کلینیک روانشناسی کودکان کمک گرفت و به توصیه هایی که به والدین گفته میشود عمل شود. لکنت زبان نوعی از اختلالات است که گفتار کودک را دچار مشکل میکند، معمولا هم زمانی بوجود می آید که کودک شروع میکند به پیچیده گفتن و این حالت برای سنی نیست که کودک تک کلمه ای صحبت میکند و برای زمانی است که کودک شروع به حرف زدن به صورت کامل کرده و دچار مشکل میشود. لکنت زباد کودکان دلایل مختلفی دارد. از زمان قدیم مشکل لکنت زبان وجود داشته است و بر اساس توافقات میتوان گفت که دلیل آن یک مشکل زبانی و دانش زبان است.

درمان لکنت زبان کودکان

همانطور که کودک راه رفتن را به تدریج شروع میکند تا زمانی که مهارت پیدا بکند و بتواند راه برود و بدود و … در سخن گفن و گفتار نیز به همین صورت است و کودک ابتدا با صدا های نا مفهوم صحبت کردن را شروع میکند و کم کم واژه های گفتاری را یاد میگیرد، صدا ها ، کلمه ها، هجا ها را میگوید و شروع میکند به گفتن جمله ها و به مرور در گفتن جمله ها مهارت پیدا میکند. اما ممکن است نا هماهنگی هایی بین قسمت های گفتار وجود داشته باشد. گفتار یک عمل بسیار پیچیده است چرا که برای گفتار ایتدا اندام های گفتاری و همراه با آن دانش گفتار و زبان با آن همراه بشود و هماهنگ عمل بکنند تا بتوانند یک گفتار روان را ارائه بدهد. چندین نکته برای گفتار لازم است که عبارتند از : تنفس است که در واقع کودک با بازدم خود تار های صوتی را به ارتعاش در می آورد و بعد به کمک اندام های گفتاری یعنی زبان و دهان صدا ها تولید میشوند .

لکنت زبان کودکان

درمان لکنت زبان کودکان

روانپزشک کودک

صدایی که همرا با معنا و مفهوم نباشد ارزش گفتاری ندارد. ارزش ارتباطی را زبان به صدا ها میدهد و این اطلاعات از بدو تولد به مرور زمان روی هم انباشته میشود و به هر نوع نا هماهنگی در این روند را لکنت گفته میشود. به مشکلات تلفظی و صوتی لکنت گفته نمیشود و لکنت از نظر روانپزشک کودک در بهترین کلینیک روانشناسی کودکان مشکلی هست که در روند طبیعی گفتار اتفاق می افتد و گفتار را ناروان میکند. لکنت زبان در کودکان ریشه ی روانی ندارد ولی اکثرا با یک شک شروع میشود و یک زمینه ی ارثی و ژنتیکی در لکنت وجود دارد و اگر جستجو کنید در خانواده کسی هست که لکنت داشته باشد. لکنت در بین سن سه تا شش سال اتفاق می افتد و در پسر ها بسیار شایع تر است نسبت به دختر ها. با گذشت زمان لکنیت میتواند عوارض روانشناختی داشته باشد چرا که کسی که دچار لکنت میشود دچار اضطراب، نگرانی، گوشه گیری نیز میشود.

 

لکنت زبان کودکان

روانپزشک کودک

 

 

کلینیک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مهر