روانپزشک کودک

روانشناسی رفتار والدین با کودک

خیلی وقت ها والدین درگیر این موضوع هستند که چرا کودکشان بیش از حد تلویزیون میبیند و یا اینکه ساعت ها مشغول بازی با گوشی هستند و نمی توانند کنترل کنند ارتباط کودک را با دنیای مجازی و یا وابستگی به دنیای مجازی.

روانشناسی رفتار والدین با کودک

بهترین چیزی که والدین میتوانند در روانشناسی رفتاروالدین با کودک یاد بگیرند چهار فرمول اصلاح رفتاری است. مهم نیست که کودک موبایل و یا کامپیوتر داشته باشد و خیلی از اوقات والدین از روانپزشک کودک می پرسند که آیا برای کودک گوشی بگیرم و یا اینکه چه سنی برای کودک مناسب است تا موبایل داشته باشد. برای پاسخ به این سئوال باید گفت که والدین باید چهار فرمول را بلد باشند و به کودک خود یاد بدهند.

  • شرح وظایف و خواسته ها را در مقام پدر و مادر برای کودکان خود توضیح دهید.
  • اگر کودک وظایفی را که به آنها گفتید را انجام داد او را تشویق نکنید تا این امر برایش شرطی نیشود.
  • در صورتی که وظایف خود را انجام نداد باید تنبیه از جنس محرومیت را برای کودک انجام دهید.
  • اگر کودک وظایفی که به کودک گفتید را بیشتر از خواسته شما و به بهترین شکل انجام داد میتوانید پاداش کوچکی مانند لبخند به کودک هدیه دهید.
روانشناسی رفتار والدین با کودک

روانپزشک کودک

روانشناسی احساسات کودکان

پاداش میتواند یک لبخند کوچک و یا یک هدیه بزرگ باشد و آن به تعرفه ها و تناسب بافت ارتباطی بین والدین و کودکان باز می گردد. از مشخصه های یک انسان سالم از نظر روان این است که کودک بتواند احساسات خود را بشناسد و آن ها را از یکدیگر تفکیک کند. یکی از مهمترین کلید های ارتباط سالم بین والدین و کودکان ابراز احساسات با کلام مناسب است. ارگ والدین از کودک ناراحتند و یا کودکان از پدر و مادر خود ناراحت شده اند با بتوانند احساس خود را به شکل مناسبی بروز دهند و این کار تنها با یادگیری روانشناسی رفتار والدین با کودک امکان پذیر است در نتیجه والدین باید با مشورت در کلینیک روانپزشکی کودکان و ارتقاء دادن سطح آگاهی خود بهترین الگو برای کودکان خود باشند.

روانپزشک کودک

به گفته بهترین روانپزشک کودک در کلینیک روانپزشکی کودکان صحبت کردن کودک در مورد احساساتش به این معناست که والدین بدون اینکه قضاوتی بکنند گوش دهند و بگذارند تا احساس دوستی و صمیمیت همراه با قاطعیت بین و آنها با فرزندانشان باشد. توانایی حرف زدن با دیگران مهارتی است که تقریبا تمامی انسان ها دارند ولی مهارت برقراری ارتباط باید از زمانی کودکی آموزش داده شود و بخش عمده آن به عهده والدین است. والدین نباید وقتی کودک از احساسی که دارد و یا از کاری که کرده صحبت میکند مورد تمسخر قرار بگیرد و مادر و پدر نباید کودک را مسخره کرده و مورد سرزنش قرار دهند تا کودک بتواند رشد شخصیتی داشته و ارتباط برقرار کردن را یاد بگیرد.

منظور از ارتباط مناسب و موثر این هستش که فرد بتواند در برابر دیگران به گونه ای واکنش دهد که به درک بشتر آنها و حل مسائل منجرب بشود. احساسات مجموعه وسیعی از دریافت های بدن است. احساسات بر اساس سطحی و یا عمقی بودن دسته بندی میشود و احساسات مانند ترکیب رندگی هایی که رنگ جدید تولید میکند از خشم، ترس، غم و شاید تشکیل میشوند و احساسات دیگر ترکیبی از این چهار نوع هستند. به طور مثال اگر کودکتان حسادت میکند ترکیبی از خشم و ترس در او بیدار شده است و یا اگر حسرت میخورد ترکیب شادی و غم است و کودک انسان با این احساسات متولد میشود. کودک جیغ را از سر ترس،اشک را به خاطر غم، خنده را از روز شادی و چهره بر افروخته را از سر خشم نشان میدهد.

 

 

کلینیک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مهر