نقشه برداری مغزی ( Brain Mapping ) یا QEEG  

نوار مغزی

 

آسیبهای جسمانی به مغز ، مانند ضربه مغزی ، آسیبهای سمی ، تشنج یا صرع ، بیماری آلزایمر ، پارکینسون ، ام اس ، خونرسانی ضعیف مغزی و کمبود اکسیژن  ، اضطراب ، افسردگی ، ناتوانی یادگیری ، اختلال وسواسی ، اختلال تمرکز و بیش فعالی جریان عادی پالسهای الکتریکی در مغز را تغییر می دهند که این مورد را میتوان در نقشه برداری مغزی مشخص نمود.

در نقشه برداری مغزی تحلیل همه جانبه فرکانسها برای ایجاد مکان نگاری و نقشه های رنگی که فعالیت الکتریکی قشر مغز را نشان می دهند صورت می گیرد .