بهترین دکتر مغز و اعصاب و درمان تنگی کانال نخاع گردن و نکاتی که باید رعایت کنید

درمان بیماری تنگی کانال نخاع گردن

راه کارهای درمانی تنگی کانال نخاع گردن کانال نخاع گردن     “تنگی نخاع گردن را  با بهترین دکتر مغز و اعصاب در میان بگذارید“ تنگی کانال نخاع گردن تنگی کانال نخاع گردن بیماری می باشد که درآن کانال استخوانی درون مهره ها تنگ می شود ودرکل به نخاع که درون آن وجود دارد فشارواردمی آورد. این فشار موجب بروز […]

بهترین دکتر مغز و اعصاب و فیزیوتراپی شانه یخ و تسکین درد

شانه یخ زده

شانه یخ زده و نکات درمانی آن را با هم بررسی کنیم بهترین دکتر مغز و اعصاب و فیزیوتراپی تعریف شانه یخ زده : شانه یخ زده که به صورت کپسولیت چسبنده نیز نام برده می شود ، شرایطی و علائمی به وجود می آید که با سفتی و درد در مفصل شانه نمایان می شود […]

ویدئونیستاگموگرافی

ویدئونیستاگموگرافی

ویدئونیستاگموگرافی، آزمایشی تخصّصی برای بررسی سیستم تعادلی و تشخیص  علت سرگیجه یا گیجی بیماران است.این آزمایش، با استفاده از عینکی ویژه (مجهز به دوربین مادون قرمز) که روی چشمان بیمار قرار می گیرد، انجام می شود. این آزمایش به بررسی نیستاگموس های فیزیولوژیک و پاتولوژیک می پردازد و امکان ارائه ی فیلم حرکات چشم را […]