ویدئونیستاگموگرافی

ویدئونیستاگموگرافی

ویدئونیستاگموگرافی، آزمایشی تخصّصی برای بررسی سیستم تعادلی و تشخیص  علت سرگیجه یا گیجی بیماران است.این آزمایش، با استفاده از عینکی ویژه (مجهز به دوربین مادون قرمز) که روی چشمان بیمار قرار می گیرد، انجام می شود. این آزمایش به بررسی نیستاگموس های فیزیولوژیک و پاتولوژیک می پردازد و امکان ارائه ی فیلم حرکات چشم را […]

تمپانومتری

تمپانومتری

تمپانومتری آزمایش شنوایی نیست ؛ تمپانومتری برای این استفاده می شود که مشخص کنیم قسمتهای متحرکت گوش میانی کارکرد مناسبی دارند یا خیر . یک گوشی کوچک به آرامی در مجرای گوش قرار داده می شود. یک پمپ کوچک میزان فشار هوای مجرای گوش را تغییر می دهد. با تغییر در فشار ، پرده گوش […]

ادیومتری

ادیومتری

یکی از  قابل اعتمادترین تست های شنوایی ، ادیومتری است. ادیومتری توسط ابزاری به نام ادیومتر یا شنوایی سنج انجام می شود .ادیومتری وسیله ی سنجش کمی و کیفی سیستم شنوایی است که بوسیله آن می توان مجموع آزمایشات مربوط به سیستم شنوایی را انجام داد. کار این وسیله ایجاد سیگنال های صوتی با فرکانس […]