صرع در اثر ضربه مغزی

صرع در اثر ضربه مغزی

بررسی خصوصیات روانی و اجتماعی بیماران مبتلا به صرع در اثر ضربه مغزی صرع پس از ضربه مغزی یکی از عوارض شایع ناشی از تروماهای مغزی است. آسیب های مغزی: صدمه مغزی می تواند به صورت له شدگی و یا کوفتگی مغز، خونریزی و هماتوم مغزی ،شکستگی استخوان جمجمه در هر کدام از مناطق مغزی […]

ورزش برای بیماران صرعی

ورزش برای بیماران صرعی

ورزش برای بیماران صرعی   چه ورزش هایی برای بیماران مبتلا به صرع مفید است ؟ همه می دانندکه با انجام ورزش های گوناگون ، می توان قدرت و توانایی های جسمی و روانی را تقویت کرد. ارتباط با دیگران در گروه های ورزشی مختلف باعث شکل گیری ابعاد اجتماعی و فاصله گرفتن از انزوا […]

بیماری صرع

بیماری صرع و رفتار والدین با کودک مصروع

وظایف والدین یک کودک مصروع از وظایف والدین هر کودک دیگر متفاوت نیست بلکه کودکان همیشه به همان دوست داشتن، توجه و تشویق از طرف والدینشان جهت رشد نیاز دارند . برای مراقبت از کودک دارای بیماری صرع یک روش خاصی وجود ندارد اما بعضی مسائل خاص وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند […]

روانپزشک کودک

روانشناسی رفتار والدین با کودک

اگر والدین به خوبی وظایف کودکان را به آنها اعلام کرده و بهترین عکس العمل را در مقابل اطاعت کودکان از خود نشان دهند دچار مشکلی نخواهند شد.

ناروانی طبیعی گفتار

ناروانی طبیعی گفتار

یکی از نگرانی های والدین ، شروع صحبت کودکان است و از ناروانی طبیعی گفتار کودک خود میترسند. روانپزشک کودک برای والدین کودکان میتواند کمک زیادی برای شروع صحبت کودک باشد.

دستشویی رفتن کودکان

دستشویی رفتن کودکان

تعیین کردن زمان برای اینکه کودک بتواند به تنهایی به دستشویی برود درست نیست و برای هر کودکی یک زمان منحصر به فرد دارد پس اگر نگرانی شما در این مورد شدید شد حتما به روانپزشک کودک در بهترین کلینیک روانشناسی کودکان مراجعه کنید تا نگرانی شما کاهش یابد .

روانشناسی رفتار کودک

روانشناسی رفتار کودک

توانایی ارتباط بر قرار کردن کودک با محیط اطراف بسیار حائز اهمیت است و از این رو تمام والدین میخواهند که کودکشان دوستانی داشته باشند و احساس پذیرفته شدن بکنند .