تحسین

روش های تحسین کودک

تحسین به مقدار کم همراه با انتقاد نتایج بهتری به بار می آورد. کودک شما می خواهد که به او توجه کنید و می خواهد این توجه را از هر طریقی که می تواند به دست آورد. برای والدین آسان است که فقط به رفتارهای نادرست کودکان خود توجه کنند و اعمال درست آن ها […]